Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Liesjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Liesjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.12.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 4.11.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.1.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 3.57 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.76 - 5.82 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.76 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 3.08 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.36 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.82 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.76 m3/s ja maksimiarvo 7.02 m3/s.