Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Liesjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Liesjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.12.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.11.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.1.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.42 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.26 - 108.65 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.26 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.36 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.65 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.26 m ja maksimiarvo 108.75 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 108.60 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 109.04 m, se on havaittu 14.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.24 m.
  • Havainnot asemalta 3509140 Liesjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.11. vedenkorkeus on keskimäärin 108.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.26 - 108.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.24 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.11. vedenkorkeus on keskimäärin 108.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.31 - 108.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.25 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.12. vedenkorkeus on keskimäärin 108.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.26 - 108.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.15 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.01. vedenkorkeus on keskimäärin 108.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.18 - 108.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.10 m.