www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Liesjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Liesjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 107.94 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 107.94 - 107.96 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 107.94 m, 75 % todennäköisyydellä yli 107.94 m, 25 % todennäköisyydellä yli 107.94 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 107.96 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 107.94 m ja maksimiarvo 107.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 108.59 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 109.04 m, se on havaittu 14.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.24 m.
  • Havainnot asemalta 3509140 Liesjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.11. vedenkorkeus on keskimäärin 107.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.94 - 107.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.94 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.12. vedenkorkeus on keskimäärin 107.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.96 - 107.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.94 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.01. vedenkorkeus on keskimäärin 108.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.99 - 108.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.95 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.02. vedenkorkeus on keskimäärin 108.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.02 - 108.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.95 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto