www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Liesjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Liesjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.3.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.58 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.25 - 108.73 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.25 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.65 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.73 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.22 m ja maksimiarvo 109.02 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 108.59 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 109.04 m, se on havaittu 14.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.24 m.
  • Havainnot asemalta 3509140 Liesjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 107.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.85 - 107.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.83 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 107.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.86 - 107.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.83 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 107.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.89 - 108.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.83 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 108.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.99 - 108.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.89 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto