www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Sumperinvirta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Sumperinvirta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.4.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.61 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.892 - 2.31 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.892 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.39 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.97 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.31 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.835 m3/s ja maksimiarvo 2.76 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1985 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2.03 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3.10 m3/s, se on havaittu 04.08.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.88 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.20           0.125          
  2           1.94           0.080          
  3           2.16           0.101          
  4           2.29           0.119          
  5           2.39           0.134          
  6           2.47           0.146          
  7           2.54           0.157          
  8           2.59           0.166          
  9           2.64           0.174          
  10           2.69           0.181          
  15           2.85           0.209          
  20           2.97           0.229          
  30           3.13           0.257          
  40           3.25           0.276          
  50           3.34           0.292          
  60           3.41           0.305          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           3.47           0.315          
  80           3.52           0.325          
  90           3.57           0.333          
  100           3.61           0.340          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3501001 Vesijako - Sumperinvirta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto