www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Sumperinvirta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Sumperinvirta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.6.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.12.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.31 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.754 - 1.92 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.754 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.06 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.52 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.92 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.670 m3/s ja maksimiarvo 2.48 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1985 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2.01 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3.10 m3/s, se on havaittu 04.08.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.88 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.18           0.128          
  2           1.93           0.081          
  3           2.14           0.103          
  4           2.28           0.121          
  5           2.38           0.136          
  6           2.46           0.149          
  7           2.52           0.159          
  8           2.58           0.168          
  9           2.63           0.177          
  10           2.67           0.184          
  15           2.84           0.212          
  20           2.96           0.232          
  30           3.12           0.261          
  40           3.24           0.281          
  50           3.32           0.297          
  60           3.40           0.310          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           3.46           0.321          
  80           3.51           0.330          
  90           3.56           0.338          
  100           3.60           0.346          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3501001 Vesijako - Sumperinvirta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto