www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Sumperinvirta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Sumperinvirta > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.50 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.42 - 108.59 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.47 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.53 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.59 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.39 m ja maksimiarvo 108.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 108.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 108.93 m, se on havaittu 23.05.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.35 m.
  • Havainnot asemalta 3501000 Vesijako. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 108.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.28 - 108.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.28 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 108.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.29 - 108.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.28 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 108.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.37 - 108.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.32 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 108.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.45 - 108.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.40 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto