www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Sumperinvirta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Sumperinvirta > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.38 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.38 - 108.47 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.38 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.38 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.41 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.47 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.38 m ja maksimiarvo 108.54 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 108.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.34 - 108.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.33 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 108.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.29 - 108.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.26 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 108.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.20 - 108.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.13 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 108.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.14 - 108.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.06 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto