www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Sumperinvirta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Sumperinvirta > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.3.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.2.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.3.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.38 - 108.56 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.38 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.42 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.56 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.37 m ja maksimiarvo 108.68 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 29.12. vedenkorkeus on keskimäärin 108.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.26 - 108.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.24 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 15.01. vedenkorkeus on keskimäärin 108.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.36 - 108.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.34 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 15.02. vedenkorkeus on keskimäärin 108.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.41 - 108.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.38 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 15.03. vedenkorkeus on keskimäärin 108.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.40 - 108.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.36 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto