logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Muroleenkoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Muroleenkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.12.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.10.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 124 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 96.8 - 177 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 96.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 108 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 139 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 177 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 94.0 m3/s ja maksimiarvo 218 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1863 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 117.91 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 269.00 m3/s, se on havaittu 07.06.1899 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 30.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           57.73           4.194          
  2           111.90           2.659          
  3           127.22           3.378          
  4           137.02           3.986          
  5           144.28           4.478          
  6           150.05           4.887          
  7           154.85           5.235          
  8           158.95           5.539          
  9           162.53           5.807          
  10           165.72           6.048          
  15           177.81           6.978          
  20           186.28           7.640          
  30           198.11           8.576          
  40           206.45           9.241          
  50           212.90           9.758          
  60           218.16           10.180          
  70           222.60           10.538          
  80           226.44           10.848          
  90           229.82           11.122          
  100           232.85           11.367          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3506200 Muroleenkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.