logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Muroleenkoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Muroleenkoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.10.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.10.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.10.2023 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 96.48 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 96.44 - 96.55 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 96.44 m, 75 % todennäköisyydellä yli 96.46 m, 25 % todennäköisyydellä yli 96.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 96.55 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 96.43 m ja maksimiarvo 96.65 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1863 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 96.60 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 97.62 m, se on havaittu 07.06.1899 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 95.82 m.
  • Havainnot asemalta 3506200 Murole, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 96.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.46 - 96.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.44 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 96.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.44 - 96.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.37 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.11. vedenkorkeus on keskimäärin 96.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.35 - 96.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.18 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.12. vedenkorkeus on keskimäärin 96.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.28 - 96.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.19 m.