logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Tammerkoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Tammerkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 14.11.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.11.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.11.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 159 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 116 - 223 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 116 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 139 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 177 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 223 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 116 m3/s ja maksimiarvo 257 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1980 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 150.67 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 247.00 m3/s, se on havaittu 16.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 109.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           101.27           6.641          
  2           145.73           4.210          
  3           158.31           5.350          
  4           166.35           6.312          
  5           172.31           7.091          
  6           177.05           7.738          
  7           180.99           8.290          
  8           184.36           8.770          
  9           187.30           9.196          
  10           189.91           9.577          
  15           199.84           11.050          
  20           206.79           12.098          
  30           216.51           13.580          
  40           223.35           14.633          
  50           228.65           15.451          
  60           232.96           16.121          
  70           236.61           16.687          
  80           239.76           17.178          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           242.54           17.612          
  100           245.02           18.000          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3506950 Tammerkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.