www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Tammerkoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Tammerkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.2.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 129 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 78.1 - 174 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 78.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 105 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 143 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 174 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 69.9 m3/s ja maksimiarvo 213 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1980 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 151.41 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 247.00 m3/s, se on havaittu 16.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 109.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           100.10           7.243          
  2           146.28           4.592          
  3           159.34           5.835          
  4           167.70           6.884          
  5           173.89           7.734          
  6           178.82           8.440          
  7           182.90           9.042          
  8           186.40           9.566          
  9           189.46           10.030          
  10           192.17           10.445          
  15           202.49           12.051          
  20           209.71           13.195          
  30           219.80           14.811          
  40           226.91           15.960          
  50           232.41           16.852          
  60           236.89           17.583          
  70           240.68           18.200          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           243.95           18.736          
  90           246.84           19.209          
  100           249.42           19.632          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3506950 Tammerkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto