www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Tammerkoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Tammerkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 14.7.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.4.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 118 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 114 - 158 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 114 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 115 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 135 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 158 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 114 m3/s ja maksimiarvo 224 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1980 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 151.87 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 247.00 m3/s, se on havaittu 16.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 109.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           100.09           7.404          
  2           146.70           4.695          
  3           159.88           5.965          
  4           168.31           7.038          
  5           174.56           7.906          
  6           179.53           8.628          
  7           183.65           9.243          
  8           187.18           9.779          
  9           190.27           10.253          
  10           193.01           10.678          
  15           203.41           12.320          
  20           210.70           13.489          
  30           220.88           15.141          
  40           228.06           16.316          
  50           233.61           17.228          
  60           238.13           17.975          
  70           241.95           18.606          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           245.25           19.154          
  90           248.17           19.637          
  100           250.77           20.070          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3506950 Tammerkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto