www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Käenkoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Käenkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.10.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.9.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.11.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 4.92 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.10 - 11.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.10 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.77 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 8.06 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 11.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.10 m3/s ja maksimiarvo 15.2 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1967 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 18.40 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 35.30 m3/s, se on havaittu 25.04.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 9.94 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           10.60           0.953          
  2           17.62           0.604          
  3           19.60           0.767          
  4           20.87           0.905          
  5           21.81           1.017          
  6           22.56           1.110          
  7           23.18           1.189          
  8           23.71           1.258          
  9           24.17           1.319          
  10           24.59           1.374          
  15           26.15           1.585          
  20           27.25           1.735          
  30           28.78           1.948          
  40           29.86           2.099          
  50           30.70           2.216          
  60           31.38           2.312          
  70           31.95           2.394          
  80           32.45           2.464          
  90           32.89           2.526          
  100           33.28           2.582          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3507650 Käenkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto