www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Äetsä

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Äetsä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 222 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 206 - 232 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 206 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 210 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 225 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 232 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 206 m3/s ja maksimiarvo 261 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1957 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 397.66 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 564.00 m3/s, se on havaittu 04.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 209.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           244.28           17.454          
  2           382.32           11.067          
  3           421.37           14.061          
  4           446.36           16.589          
  5           464.86           18.637          
  6           479.57           20.338          
  7           491.79           21.789          
  8           502.25           23.052          
  9           511.38           24.170          
  10           519.50           25.172          
  15           550.33           29.042          
  20           571.91           31.798          
  30           602.07           35.692          
  40           623.33           38.461          
  50           639.76           40.612          
  60           653.16           42.371          
  70           664.47           43.860          
  80           674.26           45.151          
  90           682.89           46.290          
  100           690.60           47.310          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3509052 Äetsä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto