www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Äetsä

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Äetsä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.11.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.10.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.11.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 148 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 62.1 - 323 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 62.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 88.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 241 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 323 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 57.7 m3/s ja maksimiarvo 391 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1957 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 397.99 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 564.00 m3/s, se on havaittu 04.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 209.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           245.83           17.172          
  2           382.77           10.888          
  3           421.50           13.834          
  4           446.29           16.321          
  5           464.64           18.335          
  6           479.24           20.009          
  7           491.36           21.437          
  8           501.73           22.679          
  9           510.80           23.779          
  10           518.85           24.765          
  15           549.43           28.573          
  20           570.84           31.284          
  30           600.76           35.115          
  40           621.85           37.839          
  50           638.15           39.955          
  60           651.44           41.686          
  70           662.66           43.151          
  80           672.37           44.421          
  90           680.93           45.542          
  100           688.58           46.545          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3509052 Äetsä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto