www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loimijoki Maurialankoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loimijoki Maurialankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 31.10.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.10.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.11.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 54.17 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 52.80 - 55.12 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 52.80 m, 75 % todennäköisyydellä yli 53.76 m, 25 % todennäköisyydellä yli 54.66 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 55.12 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 52.79 m ja maksimiarvo 55.44 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1985 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 55.30 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 56.15 m, se on havaittu 19.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 54.57 m.
 • Havainnot asemalta 3509410 Loimijoki, Maurialankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vesi pellolle 54.60 m
 • Vahinkoraja 55.90 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 52.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.72 - 52.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.65 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 52.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.77 - 53.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.63 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 53.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.84 - 53.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.63 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 53.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 53.13 - 54.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.69 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto