www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loimijoki Maurialankoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loimijoki Maurialankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.9.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 52.78 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 52.75 - 53.00 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 52.75 m, 75 % todennäköisyydellä yli 52.75 m, 25 % todennäköisyydellä yli 52.82 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 53.00 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 52.75 m ja maksimiarvo 53.41 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1985 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 55.30 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 56.15 m, se on havaittu 19.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 54.57 m.
 • Havainnot asemalta 3509410 Loimijoki, Maurialankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vesi pellolle 54.60 m
 • Vahinkoraja 55.90 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 52.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.67 - 52.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.65 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 52.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.70 - 53.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.63 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 53.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.81 - 53.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.64 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 53.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 53.09 - 53.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.83 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto