www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loimijoki Maurialankoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loimijoki Maurialankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.1.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.1.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.1.2020 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 54.88 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 54.88 - 54.88 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 54.88 m, 75 % todennäköisyydellä yli 54.88 m, 25 % todennäköisyydellä yli 54.88 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 54.88 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 54.88 m ja maksimiarvo 55.40 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1985 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 55.30 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 56.15 m, se on havaittu 19.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 54.57 m.
 • Havainnot asemalta 3509410 Loimijoki, Maurialankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vesi pellolle 54.60 m
 • Vahinkoraja 55.90 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 53.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 53.50 - 53.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 53.35 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 53.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 53.45 - 53.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 53.23 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 53.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 53.16 - 53.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 53.00 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 53.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 53.42 - 53.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 53.00 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto