www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loimijoki Maurialankoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loimijoki Maurialankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.11.2017 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.11.2017 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.12.2017 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 89.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 25.6 - 149 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 25.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 65.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 122 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 149 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 20.2 m3/s ja maksimiarvo 294 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 208.00 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 513.00 m3/s, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 95.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           95.69           10.737          
  2           196.77           6.808          
  3           225.36           8.650          
  4           243.66           10.205          
  5           257.20           11.465          
  6           267.98           12.511          
  7           276.93           13.404          
  8           284.58           14.181          
  9           291.27           14.869          
  10           297.21           15.485          
  15           319.79           17.866          
  20           335.59           19.561          
  30           357.67           21.957          
  40           373.24           23.660          
  50           385.27           24.984          
  60           395.08           26.066          
  70           403.37           26.982          
  80           410.53           27.776          
  90           416.85           28.477          
  100           422.50           29.104          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 35mauri havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vesi pellolle 100 m3/s
 • Vahinkoraja 250 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto