www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loimijoki Maurialankoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loimijoki Maurialankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.7.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.7.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.7.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 16.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 8.44 - 39.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 8.44 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 12.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 39.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 8.39 m3/s ja maksimiarvo 103 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 205.57 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 513.00 m3/s, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 95.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           92.88           10.588          
  2           194.30           6.713          
  3           222.98           8.530          
  4           241.34           10.063          
  5           254.93           11.305          
  6           265.74           12.337          
  7           274.72           13.218          
  8           282.40           13.984          
  9           289.11           14.662          
  10           295.08           15.270          
  15           317.73           17.618          
  20           333.58           19.289          
  30           355.74           21.652          
  40           371.35           23.331          
  50           383.43           24.636          
  60           393.27           25.703          
  70           401.58           26.607          
  80           408.77           27.390          
  90           415.11           28.081          
  100           420.78           28.699          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 35mauri havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vesi pellolle 100 m3/s
 • Vahinkoraja 250 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto