www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loimijoki Maurialankoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loimijoki Maurialankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 16.59 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 21.5.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 207.59 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 513.00 m3/s, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 95.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           95.79           10.627          
  2           196.41           6.738          
  3           224.87           8.561          
  4           243.09           10.101          
  5           256.57           11.347          
  6           267.30           12.383          
  7           276.21           13.266          
  8           283.83           14.035          
  9           290.49           14.716          
  10           296.40           15.326          
  15           318.88           17.682          
  20           334.61           19.360          
  30           356.59           21.731          
  40           372.09           23.417          
  50           384.07           24.727          
  60           393.83           25.798          
  70           402.08           26.704          
  80           409.21           27.490          
  90           415.50           28.184          
  100           421.13           28.805          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 35mauri havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vesi pellolle 100 m3/s
 • Vahinkoraja 250 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto