logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loimijoki Maurialankoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loimijoki Maurialankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.8.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.8.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.9.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 4.46 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.86 - 9.74 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.86 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 3.23 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 5.41 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 9.74 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.85 m3/s ja maksimiarvo 14.5 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 204.32 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 513.00 m3/s, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 95.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           92.82           10.303          
  2           193.17           6.533          
  3           221.56           8.300          
  4           239.72           9.793          
  5           253.17           11.001          
  6           263.87           12.005          
  7           272.75           12.862          
  8           280.35           13.607          
  9           287.00           14.267          
  10           292.90           14.859          
  15           315.31           17.143          
  20           331.00           18.770          
  30           352.92           21.069          
  40           368.37           22.703          
  50           380.32           23.973          
  60           390.06           25.011          
  70           398.28           25.890          
  80           405.40           26.652          
  90           411.67           27.325          
  100           417.28           27.926          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 35mauri havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vesi pellolle 100 m3/s
 • Vahinkoraja 250 m3/s