www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loimijoki Maurialankoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loimijoki Maurialankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.9.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.10.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 53.74 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 52.95 - 54.99 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 52.95 m, 75 % todennäköisyydellä yli 53.38 m, 25 % todennäköisyydellä yli 54.11 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 54.99 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 52.81 m ja maksimiarvo 55.16 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1985 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 55.30 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 56.15 m, se on havaittu 19.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 54.57 m.
 • Havainnot asemalta 3509410 Loimijoki, Maurialankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vesi pellolle 54.60 m
 • Vahinkoraja 55.90 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 52.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.68 - 52.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.66 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 52.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.72 - 53.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.64 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 52.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.75 - 53.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.64 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 53.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.87 - 53.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.62 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto