logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Loimijoki Maurialankoski

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Loimijoki Maurialankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.3.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.1.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.4.2023 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 55.24 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 54.21 - 55.91 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 54.21 m, 75 % todennäköisyydellä yli 54.92 m, 25 % todennäköisyydellä yli 55.54 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 55.91 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 54.20 m ja maksimiarvo 56.34 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1985 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 55.30 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 56.15 m, se on havaittu 19.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 54.57 m.
 • Havainnot asemalta 3509410 Loimijoki, Maurialankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vesi pellolle 54.60 m
 • Vahinkoraja 55.90 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 52.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.69 - 52.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.67 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 52.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.71 - 53.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.64 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 53.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.77 - 53.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 53.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.61 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 53.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 53.14 - 53.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 54.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.66 m.