www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kolsi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kolsi > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 438 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 438 - 466 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 438 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 438 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 438 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 466 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 438 m3/s ja maksimiarvo 525 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1947 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 579.33 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 900.00 m3/s, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 290.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           354.05           23.083          
  2           556.80           14.636          
  3           614.15           18.596          
  4           650.85           21.940          
  5           678.02           24.648          
  6           699.63           26.898          
  7           717.58           28.817          
  8           732.94           30.487          
  9           746.36           31.965          
  10           758.28           33.291          
  15           803.56           38.409          
  20           835.27           42.054          
  30           879.55           47.204          
  40           910.78           50.866          
  50           934.92           53.711          
  60           954.60           56.038          
  70           971.21           58.007          
  80           985.59           59.714          
  90           998.26           61.221          
  100           1009.59           62.569          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3510350 Kolsi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Huittisten tulvaraja 650 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto