www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Harjavalta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Harjavalta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.11.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.11.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.12.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 284 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 139 - 607 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 139 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 216 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 416 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 607 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 134 m3/s ja maksimiarvo 789 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 587.87 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 918.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 269.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           344.98           22.822          
  2           563.58           14.470          
  3           625.41           18.386          
  4           664.98           21.691          
  5           694.27           24.368          
  6           717.57           26.593          
  7           736.92           28.490          
  8           753.48           30.141          
  9           767.95           31.603          
  10           780.80           32.913          
  15           829.62           37.974          
  20           863.80           41.577          
  30           911.55           46.669          
  40           945.21           50.289          
  50           971.24           53.102          
  60           992.45           55.402          
  70           1010.37           57.349          
  80           1025.87           59.037          
  90           1039.53           60.526          
  100           1051.74           61.859          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3510450 Harjavalta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto