www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Harjavalta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Harjavalta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.1.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 5.12.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.4.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 556 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 357 - 748 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 357 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 448 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 622 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 748 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 336 m3/s ja maksimiarvo 831 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 587.80 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 918.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 269.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           343.51           23.085          
  2           563.37           14.637          
  3           625.56           18.598          
  4           665.36           21.942          
  5           694.82           24.650          
  6           718.25           26.900          
  7           737.72           28.819          
  8           754.37           30.490          
  9           768.92           31.968          
  10           781.85           33.293          
  15           830.95           38.413          
  20           865.33           42.057          
  30           913.35           47.208          
  40           947.21           50.870          
  50           973.39           53.715          
  60           994.73           56.042          
  70           1012.74           58.012          
  80           1028.34           59.719          
  90           1042.08           61.225          
  100           1054.36           62.574          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3510450 Harjavalta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto