logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Harjavalta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Harjavalta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.7.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 20.6.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.8.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 174 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 146 - 290 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 146 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 146 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 228 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 290 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 146 m3/s ja maksimiarvo 520 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 590.04 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 918.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 269.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           353.03           21.662          
  2           566.34           13.735          
  3           626.67           17.451          
  4           665.28           20.589          
  5           693.86           23.129          
  6           716.59           25.241          
  7           735.48           27.042          
  8           751.63           28.609          
  9           765.75           29.996          
  10           778.29           31.240          
  15           825.93           36.044          
  20           859.28           39.464          
  30           905.87           44.297          
  40           938.72           47.733          
  50           964.11           50.403          
  60           984.82           52.586          
  70           1002.29           54.434          
  80           1017.42           56.036          
  90           1030.75           57.450          
  100           1042.67           58.715          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3510450 Harjavalta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.