logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Harjavalta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Harjavalta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.10.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 5.10.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.10.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 371 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 324 - 511 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 324 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 337 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 460 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 511 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 324 m3/s ja maksimiarvo 624 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 589.63 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 918.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 269.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           351.42           21.890          
  2           565.81           13.880          
  3           626.45           17.635          
  4           665.26           20.806          
  5           693.99           23.374          
  6           716.84           25.508          
  7           735.82           27.327          
  8           752.06           28.911          
  9           766.25           30.313          
  10           778.85           31.570          
  15           826.73           36.424          
  20           860.25           39.881          
  30           907.08           44.764          
  40           940.10           48.237          
  50           965.62           50.935          
  60           986.43           53.142          
  70           1004.00           55.009          
  80           1019.20           56.628          
  90           1032.60           58.056          
  100           1044.58           59.335          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3510450 Harjavalta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.