logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Harjavalta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Harjavalta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.4.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.3.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.8.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 550 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 323 - 686 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 323 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 454 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 605 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 686 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 257 m3/s ja maksimiarvo 816 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 589.41 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 918.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 269.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           349.90           22.130          
  2           565.46           14.031          
  3           626.43           17.828          
  4           665.44           21.034          
  5           694.33           23.629          
  6           717.30           25.787          
  7           736.39           27.626          
  8           752.71           29.228          
  9           766.98           30.645          
  10           779.65           31.915          
  15           827.79           36.823          
  20           861.50           40.317          
  30           908.58           45.254          
  40           941.78           48.765          
  50           967.44           51.492          
  60           988.36           53.723          
  70           1006.02           55.611          
  80           1021.31           57.247          
  90           1034.78           58.691          
  100           1046.82           59.984          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3510450 Harjavalta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.