www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Poosjärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Poosjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.3.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.3.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.3.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 31.95 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 31.92 - 32.02 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 31.92 m, 75 % todennäköisyydellä yli 31.93 m, 25 % todennäköisyydellä yli 31.98 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 32.02 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 31.92 m ja maksimiarvo 32.07 m.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvaraja 32.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 12.03. vedenkorkeus on keskimäärin 31.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 31.84 - 31.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 32.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 31.77 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.03. vedenkorkeus on keskimäärin 31.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 31.35 - 31.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 31.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 31.20 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.04. vedenkorkeus on keskimäärin 31.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 31.15 - 31.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 31.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 30.98 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.05. vedenkorkeus on keskimäärin 31.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 30.91 - 31.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 31.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 30.83 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto