www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Isojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.12.2017 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.12.2017 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.1.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 53.5 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 52.0 - 123 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 52.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 52.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 89.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 123 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 51.9 m3/s ja maksimiarvo 176 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto