www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Isojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.8.2017 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.7.2017 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.9.2017 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 25.4 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.6 - 74.9 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 11.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 18.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 51.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 74.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 11.5 m3/s ja maksimiarvo 89.1 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto