logo
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.11.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.10.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.12.2023 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 35.20 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 34.98 - 35.46 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 34.98 m, 75 % todennäköisyydellä yli 35.09 m, 25 % todennäköisyydellä yli 35.32 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 35.46 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 34.95 m ja maksimiarvo 35.87 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 35.41 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 36.10 m, se on havaittu 07.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 34.81 m.
  • Havainnot asemalta 3602100 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 35.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.88 - 35.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 35.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.77 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 02.11. vedenkorkeus on keskimäärin 34.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.87 - 35.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 35.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.76 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 02.12. vedenkorkeus on keskimäärin 34.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.83 - 35.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 35.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.76 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 02.01. vedenkorkeus on keskimäärin 34.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.81 - 34.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 35.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.78 m.