logo
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.8.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.6.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.9.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 34.70 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 34.68 - 35.00 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 34.68 m, 75 % todennäköisyydellä yli 34.68 m, 25 % todennäköisyydellä yli 34.85 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 35.00 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 34.68 m ja maksimiarvo 35.20 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 35.41 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 36.10 m, se on havaittu 07.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 34.81 m.
  • Havainnot asemalta 3602100 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 12.07. vedenkorkeus on keskimäärin 34.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.63 - 34.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.61 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 28.07. vedenkorkeus on keskimäärin 34.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.63 - 34.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.58 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 28.08. vedenkorkeus on keskimäärin 34.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.62 - 34.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.50 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 28.09. vedenkorkeus on keskimäärin 34.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.65 - 34.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.53 m.