www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.2.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.2.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.2.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 34.64 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 34.64 - 34.64 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 34.64 m, 75 % todennäköisyydellä yli 34.64 m, 25 % todennäköisyydellä yli 34.64 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 34.64 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 34.64 m ja maksimiarvo 34.65 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 35.42 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 36.10 m, se on havaittu 07.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 34.86 m.
  • Havainnot asemalta 3602100 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.03. vedenkorkeus on keskimäärin 34.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.46 - 34.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.46 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 34.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.42 - 34.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.42 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 35.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.85 - 35.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 35.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.56 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.05. vedenkorkeus on keskimäärin 34.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.62 - 34.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 35.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto