www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 35.42 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 34.99 - 35.99 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 34.99 m, 75 % todennäköisyydellä yli 35.25 m, 25 % todennäköisyydellä yli 35.75 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 35.99 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 34.98 m ja maksimiarvo 36.36 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 35.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 36.10 m, se on havaittu 07.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 34.86 m.
  • Havainnot asemalta 3602100 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.07. vedenkorkeus on keskimäärin 34.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.67 - 34.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.65 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.07. vedenkorkeus on keskimäärin 34.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.65 - 34.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.65 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.08. vedenkorkeus on keskimäärin 34.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.65 - 34.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.58 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.09. vedenkorkeus on keskimäärin 34.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.65 - 34.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.59 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto