www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.2.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 35.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 34.78 - 35.92 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 34.78 m, 75 % todennäköisyydellä yli 35.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 35.51 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 35.92 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 34.75 m ja maksimiarvo 36.25 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 35.42 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 36.10 m, se on havaittu 07.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 34.86 m.
  • Havainnot asemalta 3602100 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 34.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.67 - 34.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.61 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 34.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.70 - 34.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.66 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 34.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.69 - 34.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 35.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.66 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 34.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 34.66 - 34.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 35.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 34.63 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto