www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Karvianjärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Karvianjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.8.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.8.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.8.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 135.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 135.30 - 135.34 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 135.30 m, 75 % todennäköisyydellä yli 135.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 135.32 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 135.34 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 135.30 m ja maksimiarvo 135.46 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1968 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 136.07 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 136.57 m, se on havaittu 13.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 135.38 m.
  • Havainnot asemalta 3600100 Karvianjärvi, luusua. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 17.08. vedenkorkeus on keskimäärin 135.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.29 - 135.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 135.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.27 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 03.09. vedenkorkeus on keskimäärin 135.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.27 - 135.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 135.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.24 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 03.10. vedenkorkeus on keskimäärin 135.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.34 - 135.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 135.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.26 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 135.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.56 - 135.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 135.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.34 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto