www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Hirvijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Hirvijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.11.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 30.10.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.11.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 9.60 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.96 - 21.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.96 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 8.30 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 14.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.83 m3/s ja maksimiarvo 29.1 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto