www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Hirvijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Hirvijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.9.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.9.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.33 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.57 - 4.83 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.57 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.70 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.07 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.83 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.56 m3/s ja maksimiarvo 6.64 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto