Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Hirvijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Hirvijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.4.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 20.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 10.3 - 34.0 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 10.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 15.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 24.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 34.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 9.78 m3/s ja maksimiarvo 39.9 m3/s.