www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Hirvijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Hirvijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.11.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.10.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.12.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 44.44 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 44.12 - 44.90 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 44.12 m, 75 % todennäköisyydellä yli 44.35 m, 25 % todennäköisyydellä yli 44.65 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 44.90 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 44.06 m ja maksimiarvo 45.15 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 2009 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 45.10 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 45.77 m, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 44.51 m.
  • Havainnot asemalta 3600900 Hirvijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.09. vedenkorkeus on keskimäärin 43.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.79 - 43.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 44.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.74 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 44.06 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.93 - 44.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 44.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.81 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.11. vedenkorkeus on keskimäärin 44.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.94 - 44.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 44.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.12. vedenkorkeus on keskimäärin 44.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.82 - 44.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 44.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.68 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto