www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Hirvijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Hirvijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.6.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.9.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 43.76 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 43.67 - 44.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 43.67 m, 75 % todennäköisyydellä yli 43.67 m, 25 % todennäköisyydellä yli 44.10 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 44.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 43.67 m ja maksimiarvo 44.71 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 2009 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 45.10 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 45.77 m, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 44.51 m.
  • Havainnot asemalta 3600900 Hirvijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.07. vedenkorkeus on keskimäärin 43.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.63 - 43.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 43.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.62 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.07. vedenkorkeus on keskimäärin 43.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.61 - 43.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 43.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.61 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.08. vedenkorkeus on keskimäärin 43.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.60 - 43.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 43.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.56 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 43.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.64 - 43.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 44.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.54 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto