www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Hirvijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Hirvijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.9.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.9.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.10.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 43.79 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 43.79 - 43.98 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 43.79 m, 75 % todennäköisyydellä yli 43.79 m, 25 % todennäköisyydellä yli 43.87 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 43.98 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 43.79 m ja maksimiarvo 44.03 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 2009 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 45.10 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 45.77 m, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 44.51 m.
  • Havainnot asemalta 3600900 Hirvijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 43.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.73 - 43.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 43.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.67 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 43.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.83 - 43.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 44.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.72 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.11. vedenkorkeus on keskimäärin 44.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.88 - 44.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 44.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.73 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.12. vedenkorkeus on keskimäärin 43.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.76 - 44.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 44.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.67 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto