Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Hirvijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Hirvijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.1.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.1.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.1.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 43.68 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 43.67 - 43.75 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 43.67 m, 75 % todennäköisyydellä yli 43.67 m, 25 % todennäköisyydellä yli 43.68 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 43.75 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 43.67 m ja maksimiarvo 43.81 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 2009 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 45.10 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 45.77 m, se on havaittu 03.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 44.51 m.
  • Havainnot asemalta 3600900 Hirvijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 43.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.66 - 43.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 43.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.66 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.02. vedenkorkeus on keskimäärin 43.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.65 - 43.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 44.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.64 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 43.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 43.66 - 43.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 44.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 43.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 44.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 44.29 - 44.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 45.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 44.02 m.