Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Siikaisjärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Siikaisjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.4.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 14.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 6.86 - 21.2 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 6.86 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 16.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.49 m3/s ja maksimiarvo 25.3 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut m3/s. Suurin havaittu virtaama on m3/s, se on havaittu . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s