www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Karhijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Karhijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.10.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.10.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.11.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 11.5 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.01 - 27.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.01 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 9.03 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 18.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 27.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.34 m3/s ja maksimiarvo 32.4 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto