www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Karhijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Karhijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 35.0 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 19.4 - 48.2 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 19.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 28.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 39.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 48.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 17.3 m3/s ja maksimiarvo 54.7 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto