logo
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Karhijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Karhijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.6.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2024 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.8.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 3.02 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.62 - 8.71 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.62 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.63 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 5.41 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 8.71 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.62 m3/s ja maksimiarvo 16.5 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2003 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 26.44 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 32.50 m3/s, se on havaittu 28.04.2022 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.45 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           18.52           1.524          
  2           25.65           0.966          
  3           27.66           1.228          
  4           28.95           1.449          
  5           29.91           1.627          
  6           30.67           1.776          
  7           31.30           1.903          
  8           31.84           2.013          
  9           32.31           2.110          
  10           32.73           2.198          
  15           34.33           2.536          
  20           35.44           2.776          
  30           37.00           3.116          
  40           38.10           3.358          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           38.95           3.546          
  60           39.64           3.700          
  70           40.22           3.830          
  80           40.73           3.942          
  90           41.17           4.042          
  100           41.57           4.131          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3600510 Karhijärvenpato ala havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.