www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Karhijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Karhijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.3.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.3.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.3.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 6.78 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 6.78 - 6.83 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 6.78 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 6.78 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.78 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 6.83 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.78 m3/s ja maksimiarvo 7.07 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2003 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 25.46 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 32.50 m3/s, se on havaittu 17.12.2006 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.45 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           17.10           1.842          
  2           24.62           1.168          
  3           26.75           1.484          
  4           28.11           1.751          
  5           29.12           1.967          
  6           29.92           2.146          
  7           30.59           2.300          
  8           31.16           2.433          
  9           31.66           2.551          
  10           32.10           2.657          
  15           33.78           3.065          
  20           34.96           3.356          
  30           36.60           3.767          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           37.76           4.059          
  50           38.65           4.286          
  60           39.38           4.472          
  70           40.00           4.629          
  80           40.53           4.765          
  90           41.00           4.885          
  100           41.42           4.993          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3600510 Karhijärvenpato ala havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto