www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Karhijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Karhijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.10.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 23.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.5 - 33.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 16.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 28.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 33.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 16.2 m3/s ja maksimiarvo 35.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2003 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 25.46 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 32.50 m3/s, se on havaittu 17.12.2006 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.45 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           17.10           1.842          
  2           24.62           1.168          
  3           26.75           1.484          
  4           28.11           1.751          
  5           29.12           1.967          
  6           29.92           2.146          
  7           30.59           2.300          
  8           31.16           2.433          
  9           31.66           2.551          
  10           32.10           2.657          
  15           33.78           3.065          
  20           34.96           3.356          
  30           36.60           3.767          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           37.76           4.059          
  50           38.65           4.286          
  60           39.38           4.472          
  70           40.00           4.629          
  80           40.53           4.765          
  90           41.00           4.885          
  100           41.42           4.993          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3600510 Karhijärvenpato ala havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto