www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Karhijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Karhijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.11.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.11.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 52.21 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 52.07 - 52.31 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 52.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 52.19 m, 25 % todennäköisyydellä yli 52.25 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 52.31 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 51.99 m ja maksimiarvo 52.33 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1966 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 52.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 53.37 m, se on havaittu 10.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 52.24 m.
  • Havainnot asemalta 3600500 Karhijärvenpato,ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 51.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 51.96 - 51.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 51.94 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 52.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 51.96 - 52.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 51.92 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 52.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.13 - 52.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 51.92 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 52.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.17 - 52.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.08 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto