www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Karhijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Karhijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.9.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 51.98 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 51.96 - 52.03 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 51.96 m, 75 % todennäköisyydellä yli 51.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 51.99 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 52.03 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 51.95 m ja maksimiarvo 52.14 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1966 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 52.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 53.37 m, se on havaittu 10.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 52.24 m.
  • Havainnot asemalta 3600500 Karhijärvenpato,ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.09. vedenkorkeus on keskimäärin 51.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 51.95 - 51.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 51.92 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 52.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 51.97 - 52.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 51.90 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 52.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.11 - 52.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 51.89 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 52.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.18 - 52.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 51.95 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto