www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Karhijärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Karhijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.4.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.1.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 52.30 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 52.23 - 52.60 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 52.23 m, 75 % todennäköisyydellä yli 52.26 m, 25 % todennäköisyydellä yli 52.41 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 52.60 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 52.20 m ja maksimiarvo 52.70 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1966 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 52.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 53.37 m, se on havaittu 10.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 52.24 m.
  • Havainnot asemalta 3600500 Karhijärvenpato,ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 52.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.17 - 52.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.15 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 52.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.19 - 52.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.16 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 52.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.18 - 52.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.16 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 52.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 52.17 - 52.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 52.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 52.13 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto