www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Pomarkunjoki

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Pomarkunjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.11.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.10.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.1.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 37.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.2 - 68.1 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 20.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 26.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 53.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 68.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 19.3 m3/s ja maksimiarvo 102 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto