www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Pomarkunjoki

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Pomarkunjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.2.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.2.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 42.23 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 42.21 - 42.34 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 42.21 m, 75 % todennäköisyydellä yli 42.22 m, 25 % todennäköisyydellä yli 42.25 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 42.34 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 42.21 m ja maksimiarvo 42.46 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2004 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 42.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 43.03 m, se on havaittu 21.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 41.50 m.
  • Havainnot asemalta 3600530 Riuttan pato, ala. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.03. vedenkorkeus on keskimäärin 41.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 41.12 - 41.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 41.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 41.08 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.03. vedenkorkeus on keskimäärin 41.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 40.84 - 41.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 41.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 40.62 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.04. vedenkorkeus on keskimäärin 40.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 40.59 - 41.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 41.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 40.45 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.05. vedenkorkeus on keskimäärin 40.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 40.29 - 40.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 40.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 40.25 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto