Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Pomarkunjoki

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Pomarkunjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.4.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.4.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 42.18 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 41.61 - 42.70 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 41.61 m, 75 % todennäköisyydellä yli 41.88 m, 25 % todennäköisyydellä yli 42.41 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 42.70 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 41.43 m ja maksimiarvo 42.90 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2004 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 42.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 43.03 m, se on havaittu 21.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 41.50 m.
  • Havainnot asemalta 3600530 Riuttan pato, ala. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 40.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 40.42 - 40.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 40.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 40.41 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.02. vedenkorkeus on keskimäärin 40.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 40.46 - 40.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 41.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 40.44 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 40.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 40.42 - 40.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 41.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 40.38 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 41.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 41.51 - 42.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 42.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 40.87 m.