www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 73.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 25.0 - 107 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 25.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 50.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 97.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 107 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 23.2 m3/s ja maksimiarvo 123 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto