www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.2.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.2.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.2.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 79.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 79.3 - 102 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 79.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 79.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 79.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 102 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 79.3 m3/s ja maksimiarvo 137 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto