www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.10.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.10.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.11.2020 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 1.88 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.27 - 3.00 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 1.27 m, 75 % todennäköisyydellä yli 1.61 m, 25 % todennäköisyydellä yli 2.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.00 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 1.02 m ja maksimiarvo 4.58 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.03 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 0.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.68 - 0.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.66 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 07.09. vedenkorkeus on keskimäärin 0.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.67 - 1.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.63 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 1.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.74 - 1.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.63 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 07.11. vedenkorkeus on keskimäärin 1.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.16 - 1.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.70 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto