www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.4.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.4.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.4.2020 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 1.56 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.46 - 1.74 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 1.46 m, 75 % todennäköisyydellä yli 1.51 m, 25 % todennäköisyydellä yli 1.64 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.74 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 1.44 m ja maksimiarvo 1.93 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.03 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 1.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.35 - 1.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.23 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 1.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.05 - 1.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.88 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.06. vedenkorkeus on keskimäärin 0.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.66 - 0.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.64 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.07. vedenkorkeus on keskimäärin 0.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.61 - 0.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto