logo
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.9.2024 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.9.2024 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.10.2024 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 1.37 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.87 - 2.05 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 0.87 m, 75 % todennäköisyydellä yli 1.11 m, 25 % todennäköisyydellä yli 1.69 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.05 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 0.81 m ja maksimiarvo 2.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.21 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 2.14 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 28.07. vedenkorkeus on keskimäärin 0.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.77 - 0.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.66 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 14.08. vedenkorkeus on keskimäärin 0.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.69 - 0.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.64 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 14.09. vedenkorkeus on keskimäärin 0.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.82 - 1.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.64 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 14.10. vedenkorkeus on keskimäärin 1.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.92 - 1.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.65 m.