www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.4.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2021 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 2.11 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.10 - 2.11 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 2.10 m, 75 % todennäköisyydellä yli 2.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 2.11 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.11 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 2.10 m ja maksimiarvo 2.12 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.33 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 2.14 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 07.05. vedenkorkeus on keskimäärin 1.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.42 - 1.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.36 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 1.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.10 - 1.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.02 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 0.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.65 - 0.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.61 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 0.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.61 - 0.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.61 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto