www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.1.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.1.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.1.2021 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 2.09 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.09 - 2.09 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 2.09 m, 75 % todennäköisyydellä yli 2.09 m, 25 % todennäköisyydellä yli 2.09 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.09 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 2.09 m ja maksimiarvo 2.29 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.03 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 1.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.75 - 2.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.62 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 1.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.68 - 1.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.65 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 1.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.64 - 1.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.57 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 2.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 2.03 - 2.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 3.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.35 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto