Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.10.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.10.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.10.2021 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 2.14 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.13 - 2.27 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 2.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 2.14 m, 25 % todennäköisyydellä yli 2.15 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.27 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 2.13 m ja maksimiarvo 2.35 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.33 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 2.14 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 09.11. vedenkorkeus on keskimäärin 1.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.75 - 2.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.54 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 26.11. vedenkorkeus on keskimäärin 1.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.36 - 1.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.20 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.12. vedenkorkeus on keskimäärin 1.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.13 - 1.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.91 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.01. vedenkorkeus on keskimäärin 1.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.33 - 1.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.99 m.